Onze werkwijze

uw aanspreekpunt voor advies gedurende het volledige bouwproces

Bij Kuub hechten we veel belang aan een persoonlijke aanpak en een snelle opvolging voor, tijdens en na uw bouwproces. Een EPB-project bij Kuub volgt typisch deze 4 fases:

1. Voorcalculatie

Na goedkeuring van de offerte wordt een voorcalculatie gemaakt op basis van het ontwerp en het lastenboek, verkregen bij de architect. Deze voorcalculatie toetst af of het gebouw voldoet aan de vereiste EPB-normen.

Vervolgens overlopen we samen de resultaten en indien de gestelde eisen niet gehaald worden stellen wij enkele oplossingen voor zodat het gebouw toch kan voldoen aan de EPB-normen. Hierbij nemen we ook de tijd om u te informeren over mogelijke premies voor uw project. Wij adviseren u bij uw keuze zodat het ontwerp, volledig naar uw wensen, bijgesteld kan worden.

2. Startverklaring

Op basis van de bespreking werken wij het EPB-dossier verder uit en wordt de startverklaring opgemaakt. Deze dient uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de werken geregistreerd te zijn bij het Vlaams Energie Agentschap (V.E.A.). Werken uitgevoerd voor de datum van de startverklaring kunnen verworpen worden bij een controle van uw EPB-dossier door het V.E.A. Hierdoor bestaat er een kans dat uw woning niet meer aan de vereiste normen zou voldoen met mogelijke boetes of verlies van premies tot gevolg.

3. Advies tijdens bouwproces

Kuub blijft ook tijdens het volledige bouwproces een aanspreekpunt voor al uw vragen. In geval van onvoorziene of noodzakelijke aanpassingen aan het ontwerp kan u ons altijd contacteren voor tussentijds advies. Overweegt u toch meer isolatie te plaatsen of een extra zonneboiler of PV-panelen? Wij berekenen het effect op het S- en E-peil zodat u een doordachte keuze kan maken.

Ook raden we de bouwheer sterk aan om tijdens de voortgang van de werken voldoende foto’s en gedetailleerde offertes/facturen te verzamelen (bv. detail van type isolatie en foto’s van plaatsing). Deze gegevens zijn nodig bij de opmaak van de eindaangifte van het EPB-dossier en dienen als stavingsstukken bij een eventuele controle.

4. Eindaangifte met certificaat

Na de ingebruikname van het gebouw stellen wij de EPB-eindaangifte op en leggen deze ter goedkeuring voor aan de bouwheer. Hierbij wordt er rekening gehouden met de werkelijke uitgevoerde werken. Indien blijkt dat er niet voldaan is aan de EPB-normen kunnen er nog aanpassingen gebeuren tot 6 maanden na de ingebruikname. Dit is de wettelijk vastgestelde termijn voor het indienen van de eindaangifte bij het V.E.A.

Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie (I.E.R.) bezorgt Kuub u ook het energieprestatiecertificaat (EPC Bouw). Dit certificaat geeft een indicatie van de energiezuinigheid van het gebouw en is 10 jaar geldig.