privacy BELEID

Studiebureau Kuub is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document wordt uigelegd hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Dit document vormt aldus het algemene beleid van Studiebureau Kuub op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Frederik Oprins, Marrainenplein 4 b301 3000 Leuven, zaakvoerder. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via info@studiebureau-kuub.be. 

Wanneer en voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

Studiebureau Kuub legt enkel gegevens vast in het kader van onze dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor een efficiënte uitvoering van projecten en algemene administratie.

  • Voor algemene communicatie en het uitwisselen van informatie
  • Voor het aanmaken en versturen van facturen

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Het gaat over de persoonsgegevens die u ons meedeelt wanneer u daartoe (elektronische of papieren) formulieren invult of die we verkrijgen via andere partijen van het bouwteam (architect of aannemer) waarmee u samenwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • BTW nummer (indien van toepassing)

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

Studiebureau Kuub deelt uw gegevens niet met derden tenzij hiertoe wettelijk verplicht of wanneer overheidsinstanties, die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dit geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Verder maken we gebruik van enkele diensten voor o.a. web-hosting, e-mail programma’s en data opslag en Google Analytics voor een analyse van de website. Deze partijen hebben geen recht op het gebruik van uw gegevens en garanderen dat de gegevens veilig geborgen worden.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@studiebureau-kuub.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

Studiebureau Kuub behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.